středa 13. srpna 2014

Nebudu číst Digitální demenci

Jestli se pohybujete kolem výuky informatiky (nebo vůbec kolem dětí a technologií v libovolné kombinaci), dřív nebo později Vás někdo upozorní na knížku Manfreda Spitzera Digitální demence. Mně už se to stalo několikrát. Co na ni říct?

pátek 1. srpna 2014

Případové studie o výuce informatiky ve světě

Krátká zpráva především pro kolegy doktorandy, kteří budou někdy muset napsat rešeršní část práce, ale také pro tvůrce kurikulárních dokumentů a další zájemce:
Vyšlo zvláštní vydání ACM Transactions on Computing Education zaměřené na výuku informatiky na základních a středních školách v různých zemích.