úterý 8. března 2016

Víme jak se naučit používat tabulkový kalkulátor

Ernst Kretschmer
Tentokrát bych se rád podělil o svoje zkušenosti s projektem, který propojuje informatické myšlení, ICT a pár dalších oborů. Vzhledem k tomu, že projekt byl vydatný a přitom studenty zaujal, doufám, že je vhodným příspěvkem k tématu Jak nezprasit povinnou výuku informatiky.

úterý 1. března 2016

Algoritmy ve výuce českého jazyka

Ilustrační obrázek: dva pohledy na větné členy a jejich vztahy.
Zdroj: Tjo3ya, CC-BY-SA

V letošním prvním čísle časopisu Český jazyk a literatura vyšel článek Zuzany Šalamounové Když se algoritmy stanou pojistným mechanismem. Časopis ČJL běžně nečtu, o to víc mě potěšilo zjištění, že někdo, kdo výuce češtiny (na rozdíl od informatikářů) rozumí, se jí zabývá i z tohoto úhlu pohledu. Článek navíc vyšel nedlouho po tematicky souvisejícím příspěvku Ivana Ryanta o získávání informace z textu.