čtvrtek 6. listopadu 2014

Code Week a Hour of Code — programátor(ka) do každé rodiny?

Nedávno proběhla evropská kampaň Code Week, začátkem prosince proběhne celosvětová Hour of Code. Zběžný pohled prozradí, o co se jedná: aby všichni, ale zejména děti a mládež, začali programovat. Ale je to dobrý nápad?
„Every kid should learn to code...“
— Steve Jobs
Položím otázku přesněji. Na tomto blogu se asi shodneme, že si výuka informatiky zaslouží podpořit (ať už ji vnímáme jakkoliv). Je ale „kódování“ to, na co bychom se měli zaměřit? Protiargument je nasnadě: drtivá většina dětí patrně programovat nebude, resp. nebude muset. Proč by se tedy měly učit programovat?
„...because it teaches you how to think.“
pokračuje Steve Jobs
O tom, že programování rozvíjí myšlení, pochybujeme stejně málo, jako v případě třeba matematiky. Programování navíc přidává slušnou dávku tvořivosti. Když se na obě kampaně podíváme podrobněji, zjistíme, že se na programování opravdu dívají jako na nástroj, nikoli jako na cíl. V životě programování pomáhá rozvíjet potenciál jedince už jen tou znalostí, co je taky možné (překvapivě hodně lidí ovšem nějak opravdu „kóduje“). V konečném důsledku je programování nástrojem sebevyjádření. Ve výuce je pak programování nástrojem rozvoje myšlení a schopnosti řešit problémy.

Jiný směr kritiky obou kampaní se dívá na dlouhodobé výsledky. Jak komu pomůže hodina programování? Co se tím naučí, jak to změní jeho život? Odpovědi jsou dvě:
1) Je třeba si uvědomit celkovou situaci. Drtivá většina školáků (i učitelů) má o programování představy zkreslené, nebo nemá vůbec žádné (totéž samozřejmě platí o informatice). Z tohoto pohledu je i hodina kódování cenná, a takto o akci uvažují i organizátoři:
„Too many students think programming isn’t for them. New tutorials are designed to demystify and inspire. We now want to reach 100 million students total and prove that anyone can learn the basics.“
— z materiálů kampaně Hour of Code
Kampaně mají podpořit výuku programování a informatiky, nikoliv programování naučit.
2) Dlouhodobý záměr kampaní není sice prezentován tak výrazně, ale je přítomen: v USA postupně přibývají státy, kde informatiku vyučují. Přestože k tomu Hour of Code pomáhá, jde především o důsledek mravenčí práce místních lidí.

Celkově bychom sice mohli tvrdit, že kampaně na podporu programování jsou zaměřeny špatně: nejde přeci o programování jako takové, to má pro většinu žáků jen malý význam. Podrobnější pročtení materiálů ovšem ukáže, že jsou si toho organizátoři dobře vědomi. Jenže organizují kampaň, nikoliv vzdělávací systém.

Zaměření na programování dává dobrý smysl. Programování je s informatikou těsně spjato (tak moc, že je leckdo ztotožňuje). Na základní úrovni jej lze zvládnout za minimální čas. Navíc umožňuje účastníkům dospět k uspokojivému konkrétnímu výsledku. Při tom všem si navržené aktivity udržují rovnováhu obtížnosti a zábavnosti.

Kampaně tak úspěšně umožňují každému si o programování udělat aspoň přibližnou představu a ověřit si, že základy může zvládnout kdokoliv. Je už na účastnících (žácích i učitelích), co z prvotního impulzu vytěží. Potřebné zdroje k dispozici jsou.

Žádné komentáře:

Okomentovat