úterý 29. dubna 2014

Opravdická informatika pro každého?

Tohle je první příspěvek, pokusím se tedy nalajnovat hřiště a předložit hlavní myšlenku, se kterou by měla nějak souviset většina budoucích příspěvků:
„Informatika patří do všeobecného vzdělávání stejně jako matematika, fyzika, a další přírodovědné předměty.“


Pojďme to rozebrat. Informatika tady není používání aplikací, ani programování jako tvorba softwaru, nýbrž věda o efektivním zpracování informací (podrobněji se na to patrně podíváme v některém z příštích článků). Všeobecné vzdělávání jsou základní a střední školy. Tvrzení tedy říká, že má-li „každý“ umět něco z fyziky, má umět něco i z informatiky.

Proč?

V informatika je množství relevantního obsahu. Snadno bychom mohli argumentovat vlivem, který má informatika na dnešní společnost. Možná ještě důležitější ale je, znalosti a dovednosti z informatiky jsou užitečné i pro každého jednotlivce. Nejde o rekrutování nové generace ajťáků. Jde o šťastnější život všech, včetně ne-ajťáků. Více o tom v příštích příspěvcích. Do té doby se zamyslete obráceně: proč ne? Je to málo důležité? Je to málo užitečné? Je to už dostatečně pokryté v jiných předmětech? Je to moc těžké?

To přece nejde.

Inu, nejde. Není to napsáno ve vzdělávacích programech. Nevíme vlastně pořádně, co tam patří, co ne, jak to nejlépe učit. Nemáme kvalifikované učitele. Ani nevzděláváme nové. Nemáme čas v rozvrhu. Tyhle potíže tvoří bludný kruh.

Jinde to ale jde...

Ten bludný kruh není jen u nás. Leckde se ho ale daří rozetnout. Ledy ovšem tají ve Spojeném Království, v jednotlivých Spojených Státech, na Novém Zélandu (pdf, učebnice SŠ, ) či Austrálii. Už před lety roztály v Izraeli (pdf), Skotsku, Bavorsku, Švýcarsku či Estonsku. Uvedené země a odkázané zdroje jsou ty, kterých jsem si všiml, aniž bych cíleně hledal. Ve skutečnosti jich bude patrně víc.

To nepopichuji místní status quo, spíš ukazuji, kde lze hledat chyby k poučení a vzory k následování. Není ale třeba hledat nikde daleko. Slovenská školní informatika se s naší srovnává jen těžko. Rozdíl spočívá patrně v tom, že ta slovenská je opravdu informatika. Přívalům utečenců ale nečelíme, nějak to tedy asi funguje. Zmíním jen jeden systémový rozdíl: informatika na Slovensku patří k matematice, do společného celku "Matematika a práca s informáciami" (ISCED 1, 2, 3). Tedy nikoliv někam na konec, za hudebku, výtvarku a tělocvik. Podrobněji se na Slovensko podíváme, ano, někdy příště

Tolik první příspěvek. Otvírá víc otázek než dává odpovědí, což je dobře. Postupně se k nim budeme vracet.

Na závěr: Pojetí informatiky jako vědy není jediná možnost, dokonce patrně ani jediná užitečná možnost. Mnohé zahraniční aktivity posunují informatiku od ICT víc k programování než k vědě. Naopak český autor vznikající monumentální učebnice Ivan Ryant pojímá informatiku ještě šířeji, než my tady.

Žádné komentáře:

Okomentovat