úterý 13. května 2014

Definice informatiky: Konečně!


Co je to informatika? To je poněkud těžko říct. Záleží, kdo se koho ptá, a kde a proč. Titulek příspěvku je tedy jen primitivní lákadlo k přečtení úvodu volné série. Místo abychom autoritativně předložili definici, v ní představíme různé pohledy na věc.

Stačí se podívat, jak s heslem informatika zápasí wikipedisté — jak do sebe vzájemně zařazují její jednotlivé části, a jak popisy částí odpovídají jejich obsahu (I, IT, PV, MI, TI, IV; leckde se vyplatí nahlédnout i do diskuse).

Není se čemu divit. Autoři se v souladu se svými pravidly snaží opřít o nějaké zdroje, jenže ty zdroje jsou ve vzájemném rozporu. Nepřekvapí, že články obsahují i pokusy o vysvětlení terminologických zmatků.


Jako ukázku srovnejme:
Musím číst dost pozorně, abych našel rozdíl. A aby to nebylo málo divné, najdeme v článku matematická informatika povinný citát, který ovšem vymezení matematické informatiky (správně) obrací naruby:

„Computer science is no more about computers than astronomy is about telescopes.“neboli
„Informatika se nezabývá počítači o nic více než astronomie dalekohledy.“

(což patrně asi nepřísluší Edsgeru Dijkstrovi)

Je to jen zmatení české terminologie? Citát správně napovídá, že nikoliv. Terminologie je zmatečná i v jiných jazycích a na jiných místech světa. A aby to nebylo zmatečné málo, je tam často zmatená jinak než u nás.


Informatiku, aspoň v mém okolí, překládáme jako computer science. To někdo překládá jako počítačová věda. Mezitím se v zahraničí pomalu prosazuje označení computational science(s). Důvody pro takový posun jsou patrné z uvedeného citátu. Z týchž důvodů je slepou uličkou překlad počítačová věda.


Počítač je přece k počítání

Mnoho napoví pátrání po původu těch pojmů (i když to situaci nevyřeší, protože na skutečný význam se postupně nabalily další a dnes je už chápeme každý jinak). Tady poukážu na zdánlivou drobnost, která se ale s informatikou nutně táhne už od jejího počátku, kamkoliv ho položíme. Počítač počítá od slova počítat. Historie informatiky se značně překrývá s historií počítacích strojů.

Konečně je tu možnost vložit obrázek k věci.

Stroje na aritmetické počítání nazýváme kalkulačky, anglicky calculators, z řeckého výrazu pro kamínek. Počítače ale přece taky počítají. Jenže jim anglicky říkáme computers, což je pro změnu z latiny. Anglicky existuje ještě to count, které překládáme také jako počítat. Jak se v tom vyznat? Aby to nebylo málo, původní význam slova computer, tedy dnešního slova počítač, je povolání. Povolání člověka, který byl placen za aritmetické výpočty. Spíš mu tedy měli říkat calculator.

Rozdíl mezi to compute a to calculate není zřejmý. Mnozí považují slova za synonymní. Ti, kteří rozdíl vidí, považují to calculate za počítání s čísly, kdežto to compute za počítání (tedy převádění nějakých vstupů na nějaké výstupy podle daných pravidel) s čímkoliv.

Tady jsem musel podvádět, tohle je taky kalkulačka. První univerzální počítač ale teprve bude sestrojen, na video si tedy musíme ještě několik let počkat.
Přitom ale víme, že počítače (computers) právě a jedině s čísly počítají! Zároveň o nich uvažujeme jako o strojích na zpracovávání informací. Tím se do hry dostává slovo informatika, odvozená od auto-matického zpracování informa-cí. Že by se české počítání a počítání a anglické calculation a computation lišilo jen v úhlu pohledu ne stejnou věc?

Kromě přímých definic pomáhá k porozumění pojmům také průzkum hranic. V jednom z dalších článků se proto podíváme po rozdílu mezi matematikou a informatikou. Kdo chce, může přemýšlet i o rozdílu mezi informatikou a kybernetikou — to je asi ještě těžší. Mluvím samozřejmě o rozdílech plynoucích z věcné podstaty těch oborů jako takových. To, že jsme si zvykli vnímat matematiku v souvislosti s čísly, je v tomto ohledu zcela podružné.

Situace se tedy jeví poměrně mlžná. Ne snad proto, že by nebylo možné informatiku pěkně vymezit. Spíš proto, že je to možné více způsoby. V běžném životě ani v praxi to není zas taková katastrofa. Ale pro určení a jasnou definici vzdělávacích cílů je kvalitní a obecně přijatelné vymezení jaksi potřeba. Jeho absence je na vzdělávacích programech, a tím i na výuce, více než patrná.

Žádné komentáře:

Okomentovat