pondělí 7. září 2015

Marcel Chládek kurzy programování nepotopil úplně

První příspěvek školního roku zahájím restem, který je teď ale aktuální. Před několika měsíci jsem zde informoval o tom, jak se tehdejší ministr Chládek rozhodl potopit kurzy pro nadané studenty, včetně kurzů programování. Příběh má v rámci možností šťastný konec a připadlo by mi nefér mít na blogu zprávu jenom o tom, že pan ministr nedodržel slib. Kurzy budou i letos a do 11. září je možné se přihlašovat.Krátce připomenu: Kurzy CTY Online jsou příležitostí pro nadané studenty, jak se „zabavit“ na několik hodin týdně navíc, naučit se něco dosti nad rámec učiva střední školy a pocvičit se v angličtině a sebeovládání. Kurzy jsou totiž on-line. Instruktoři sice pomáhají jak mohou, k pravidelné a náročné práci navíc se ale studenti musí přimět sami.

Loni v červnu pan ministr slíbil podpořit nadané studenty ve studiu amerických online kurzů, počkal, až se studenti zapíší, kurzy se rozběhnou, a slib odvolal. Není nutno dodávat, že do nepříjemné a neuvěřitelné situace uvedl především studenty.

Po značném tlaku z nejrůznějších stran naštěstí pochopil, co způsobil, a odvolal, co odvolal. A nejen to, v tomto případě slovo dokonce dodržel a po pěti měsících průtahů peníze poslal. Studenti mohou v klidu dostudovat a nemusí nic nečekaně doplácet.

Možná bych tyto řádky psal smířlivěji, kdyby pan ministr dokázal celý výsledek korektně komunikovat. Místo toho jsme se dozvěděli, že organizace AFCSLS, která v posledních letech program dotovala více než dvaceti milony korun z vlastních prostředků, je prostředníkem, který patrně není dostatečně důvěryhodný a peníze je třeba převést jinou cestou.

Dále jsme se dozvěděli, jak pan ministr dokázal uspořit: slíbenou částku 5 milionů korun ministr snížil na 3,3 miliony. Jak? Ne tím, že by třeba tvrdě vyjednával a dosáhl slevy na kurzovném. Ministr rozhodnutí porušit daný slib a kurzovné studentům neuhradit ohlásil v době zápisů do jarních kurzů. V takové situaci jsme se pochopitelně omluvili, zapsané studenty odepsali a další již nepřijímali. Úspora ministra Chládka spočívá v tom, že na jaře žádné další kurzy neproběhly.

Ostatní fauly ani rozvádět nebudu. V diskusi se mimo jiné objevil argument, že by stát neměl podporovat nadané studenty, pokud tím zároveň zvyšuje šance, že snad vycestují do zahraničí. Myslím ale, že k tomu pan ministr studenty motivoval mnohem lépe, než nějaké online kurzy.

Šťastný nový školní rok 2015/2016

Příspěvek bych chtěl zakončit pozitivně. Naši studenti dosáhli u Advanced Placement testů (mezinárodní zkouška, pomáhá mj. v přijímacím řízení na americké univerzity) skvělých úspěchů. Marcel Chládek pomohl kurzy zviditelnit v médiích, některá tak o výsledcích také informovala — děkujeme!

Nadace AFCSLS se rozhodla program dále podporovat a udělovat stipendia, která vysoké kurzovné částečně uhradí (v nutných případech i úplně). Studovat lze programování v Javě pro začátečníky i pokročilé, popř. v podobě AP kurzu (tedy hodně a rychle), základy (i pokračování) webdesignu a celou řadu dalších témat (některá dosti unikátní, třeba olympijskou matematiku, kryptografii, nebo forenzní vědy).

Do pátku jsou otevřené registrace. Jestli máte ve třídě nadané studenty, navrhněte jim účast!

Drobným písmem pod čarou: Do projektu jsem zapojený jako lektor informatických a matematických kurzů.

1 komentář: